Korona - Ny oppdatert informasjon


 

Smittevern ved gudstenester og kyrkjelege handlingar

Fredag 6.november kom regjeringa med oppdatering av regler angåande COVID-19.
Den norske kyrkje har fulgt opp dette og har kome med oppdatert smittevern for gudstenester og kyrkjeleg handlingar. 

Her er dei viktigaste reglane:

  • Maks 50 deltakere fordi kirken ikke har fastmonterte stoler, ref regjeringens definisjon.
  • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
  • Kirkerådet og KA anbefaler at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale smittesituasjonen.
  • Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut i fra den lokale smittesituasjonen.
  • Myndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser
  • I tillegg skal oversikt over deltakere nå oppbevares i 14 dager

Velkomen til kyrkja.

Sist endret 13.11.2020 15.00

Vi viser ellers til følgende nettsider:

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more

https://alesund.kommune.no/

https://www.fhi.no

Tilbake